Medewerkers motiveren op 5 verschillende manieren

Medewerkers motiveren op 5 verschillende manieren

2020 beloofde een rooskleurig jaar te worden. Net als vele andere werkgevers had u vast een heleboel doelstellingen klaar voor uw bedrijf. U had een succesjaar voor ogen. Maar plots kwam dat gekke virus roet in het eten strooien en moest u het halsoverkop over een andere boeg gooien. De situatie vereiste crisismanagement: een plotse ommekeer naar digitalisering en dagelijks thuiswerk. U moest uw werkflow aanpassen, uw medewerkers moesten plots vanuit hun keuken of zolderkamer werken en u moet continu blijven zoeken naar hoe u deze nieuwe, steeds veranderende, realiteit zo werkbaar mogelijk houdt. Dat vraagt heel veel energie van u en van uw medewerkers. Uw medewerkers motiveren is belangrijk, zeker in een tijd waar thuiswerken centraal staat.

Niet iedereen kan van thuis uit rustig en ongestoord werken. Vergaderingen worden vervangen door afstandelijke Skype- of Teamsgesprekken en de collegiale babbels aan de koffiemachine vallen volledig weg. Het is voor uw medewerkers niet gemakkelijk om nog gemotiveerd te blijven nu de context waarin zij werken zo veranderd is. Lees hieronder enkele tips om uw medewerkers te motiveren.

1. Zorg voor goede werkomstandigheden

Zeker nu thuiswerk de norm is geworden, is het belangrijk dat u aandacht heeft voor de werkomgeving van uw werknemer. Gebruiken ze een persoonlijke laptop of een van uw bedrijf? Is deze computer voldoende geoptimaliseerd om vlot hun werk uit te voeren? Is uw ICT-personeel bereikbaar in geval van technische problemen? Er is niets frustrerender dan werken op een computer die continu vastloopt en hierdoor misschien zelfs deadlines te missen. Bekijk dus zeker of uw personeel goed materiaal heeft en of u iets kan aanleveren dat kan helpen om uw medewerkers te motiveren.

Maak uw medewerkers ook bewust van een goede werkhouding. Het computerscherm moet op een goede ooghoogte staan en de bureaustoel moet aangenaam zitten. U kan (digitale) workshops aanbieden omtrent ergonomie. Verder moet de kantooromgeving zodanig ingericht zijn dat uw werknemer zich goed kan concentreren, zich op zijn gemak voelt en ongestoord kan werken.

Medewerkers motiveren tijdens thuiswerk

2. Stel realistische en gezamenlijke doelen

Het is belangrijk voor de betrokkenheid van uw medewerkers dat zij op de hoogte zijn van de bedrijfsdoelen. Als zij een zicht hebben op het globale plaatje, zullen zij hun werk als zinvoller ervaren en meer gemotiveerd zijn hun doelstellingen te behalen. Leg de achterliggende redenen en visie uit achter deze doelstellingen om uw medewerkers helemaal mee op uw kar te krijgen.

Zodra de globale doelstellingen duidelijk zijn, heeft een team of werknemer ook zijn kleinere doelstellingen. Betrek uw medewerkers mee bij het beslissen en verdelen van de taken. Uiteraard moet u afwegen bij welke beslissingen er de ruimte is om dit door uw medewerkers mee te laten bepalen en wanneer niet. Maar als u hen de ruimte en vrijheid geeft om mee zeggenschap te hebben over hun taken, zijn ze doorgaans meer gemotiveerd om hun projecten en taken tot een goed einde te volbrengen.

Soms kan een groot project overrompelend zijn. Afhankelijk van de noden van uw medewerkers, kan u samen met hen kijken in welke tussentijdse deadlines en subdoelen het project kan worden opgedeeld. Het moet behapbaar blijven voor uw werknemer. Iedereen is hier anders in en daarom is het belangrijk om een goede communicatiestijl te hanteren, zoals u in de volgende tip zal zien.

Motiveer medewerkers met gezamenlijke doelen

3. Medewerkers motiveren door te communiceren

Communiceren, langs beide kanten, is een van de belangrijkste tips op de werkvloer. In de eerste plaats is het aan u om duidelijk te communiceren over belangrijke bedrijfsontwikkelingen. Uw medewerkers tijdig betrekken bij grote beslissingen geeft hen het gevoel onderdeel te zijn van het bedrijf. Ze voelen zich dan een belangrijke radar in het netwerk.

Geef tijdig feedback als er iets dreigt mis te lopen, maar óók als het goed loopt. Pols regelmatig bij uw medewerkers hoe ze hun werkinhoud en werkdruk ervaren. Volg op hoever ze staan met hun projecten. Doe dit op een geïnteresseerde manier en niet controlerend. Luister naar de feedback van uw medewerkers. Het is belangrijk voor de werknemer dat hij zich gehoord voelt en dat hij zich in de mogelijkheid voelt om problemen aan te kaarten. Denk samen na over oplossingen als er hindernissen zijn.

Let er wel op dat u op maat van uw team en van uw individuele werknemers communiceert. Een positieve of negatieve boodschap vraagt een andere communicatiestijl. Ook is elke werknemer verschillend. De ene werknemer ontvangt liever directe feedback, terwijl een andere werknemer liever meer nuance hoort. Sommige werknemers ontvangen graag openlijk een compliment, terwijl anderen een subtiel schouderklopje verkiezen. Bij elke persoonlijkheid hoort een andere communicatiestijl. Het is als werkgever dan ook zeer interessant om zelf aan opleidingen deel te nemen rond communicatiemanagement. Ook als team kan je dit soort trainingen aangaan. Een goede en open communicatie binnen het team zelf is uiteraard ook zeer belangrijk.

Medewerkers motiveren door te luisteren

4. Laat uw werknemers groeien

Geef mensen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Plaats hen in passende projecten, die ze misschien zelf mogen initiëren. Bekijk of u uw getalenteerde werknemers kunt laten doorgroeien naar andere rollen. Vandaag de dag is het zeer belangrijk dat ze continu blijven bijleren en groeien als persoon. Probeer hierin zo veel mogelijk rekening te houden met ieder zijn eigenheid en prioriteiten. Een moeder met drie kinderen is misschien minder carrièregericht dan een alleenstaande vrouw. Een extravert persoon zal misschien andere rollen in het team willen opnemen dan een introvert persoon. Bied eventueel opleidingen aan zodat medewerkers zich verder in bepaalde topics kunnen specialiseren.

Laat uw werknemers groeien

5. Geef complimenten en vier de successen

Geef mensen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Plaats hen in passende projecten, die ze misschien zelf mogen initiëren. Bekijk of u uw getalenteerde werknemers kunt laten doorgroeien naar andere rollen. Vandaag de dag is het zeer belangrijk dat ze continu blijven bijleren en groeien als persoon. Probeer hierin zo veel mogelijk rekening te houden met ieder zijn eigenheid en prioriteiten. Een moeder met drie kinderen is misschien minder carrièregericht dan een alleenstaande vrouw. Een extravert persoon zal misschien andere rollen in het team willen opnemen dan een introvert persoon. Bied eventueel opleidingen aan zodat medewerkers zich verder in bepaalde topics kunnen specialiseren.

Vier de successen en motiveer je werknemers